Mapové služby

Co jsou mapové služby (MAWIS)

MAWIS je technologie mapového serveru sloužící pro poskytování mapových podkladů (např. katastrální mapy, ortofotomapy, státní mapová díla atp,) prostřednictvím internetu nebo intranetu. Tato technologie umožňuje bez nutnosti instalace software zpřístupnění a stahování libovolných typů geodat (vektorového i rastrového typu), při zachování maximální míry ochrany dat proti jejich zneužití. Gedata jsou uložena na centrálním serveru v prostorové databázi ORACLE nebo jsou zpřístupněna webovými službami WMS/WFS.


Diferencovaný přístup

K hlavním rysům aplikace patří diferencovaný přístup k datům na základě uživatelských účtů. Každý uživatel MAWIS má ve svém účtu definovaná práva, tzn. typy mapových podkladů, na které bude moci nahlížet nebo je stahovat. Tato práva se mohou lišit i v závislosti na územním určení. Speciální účet pro vedoucí pracovníky slouží k monitoringu, evidenci a kontrolám přístupů a výdejů dat.


Proč využívat MAWIS?

 • Snadný přístup k mapám a vektorovým datům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, z jakéhokoliv počítače s připojením na internet
 • Intuitivní obsluha aplikace a malé požadavky na hardware i software
 • Jednoduché stahování dat během několika vteřin – výběr území pro stažení definicí vlastního výřezu, nebo automatické nastavení rozsahu území na základě přiděleného hesla
 • Možnost diferencování práv k nakládání s mapovými podklady pro jednotlivé uživatele
 • nastavení práv dle požadavků zákazníka(veřejný přístup / registrovaný uživatel)
 • nastavení přístupů dle licenčních práv k mapovým podkladům
 • Automatické statistiky o přístupu jednotlivých uživatelů/klientů k serveru a rozsahu jimi stažených dat
 • Kartografická kvalita výstupů
 • Data uložená v prostorové databázi ORACLE
 • Možnost propojení s jinými servery
 • Možnost propojení s vnitropodnikovými informačními systémy
 • Vícejazyčné řešení

Více informací se dočtete ZDE