Pro zákazníka

Formuláře ke stažení

Žádost o připojení na soustavu zásobování teplem
  (Vyplňuje zákazník, který chce vybudovat nové připojení na soustavu zásobování teplem)

Žádost o uzavření kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie
  (Vyplňuje zákazník před zahájením odběru tepelné energie)

Žádost o změnu zákazníka na odběrném místě
  (Vyplňuje zákazník při změně odběratele na odběrném místě tepelné energie)


1.   Vyplněný formulář zašlete na adresu:
     
    Teplárna Strakonice, a.s.
    Komenského 59
    Strakonice II, 386 01 Strakonice
     
    Nebo na email: teplo@tst.cz

2.   Následně Vás bude kontaktovat pracovník Teplárny Strakonice, a.s., který
    s Vámi projedná další postup.