X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Pro zákazníka

Formuláře ke stažení

Žádost o připojení na soustavu zásobování teplem
  (Vyplňuje zákazník, který chce vybudovat nové připojení na soustavu zásobování teplem)

Žádost o uzavření kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie
  (Vyplňuje zákazník před zahájením odběru tepelné energie)

Žádost o změnu zákazníka na odběrném místě
  (Vyplňuje zákazník při změně odběratele na odběrném místě tepelné energie)


1.   Vyplněný formulář zašlete na adresu:
     
    Teplárna Strakonice, a.s.
    Komenského 59
    Strakonice II, 386 01 Strakonice
     
    Nebo na email: teplo@tst.cz

2.   Následně Vás bude kontaktovat pracovník Teplárny Strakonice, a.s., který
    s Vámi projedná další postup.