X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Životní prostředí

Integrovaná prevence a omezování znečistění

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci stanovil povinnost získat do 30. října 2007 tzv. integrované povolení (IP). Jak název napovídá, toto povolení integruje a nahrazuje většinu povolení souvisejících s ochranou životního prostředí. IP je velice významný dokument, který nahrazuje celou řadu dříve platných povolení, zejména v oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, nakládání s vodami, snižování hluku, předcházení haváriím.

Proces získání IP byl poměrně složitý a zdlouhavý. V prosinci 2005 byla žádost o vydání IP předložena Krajskému úřadu. Po připomínkách příslušných orgánů státní správy, odborně způsobilé osoby – České informační agentury životního prostředí CENIA a ústním jednání na Krajském úřadu bylo 22.9.2006 IP vydáno. Teplárna Strakonice, a.s. tak splnila požadavek zákona s ročním předstihem. Došlo ke zpřísnění původního stavu, zejména v oblasti měření emisí a hodnocení kvality vypouštěných vod.

Od roku 2005 se ohlašují znečišťující látky do integrovaného registru znečišťování. Integrovaný registr znečišťování je databáze, která obsahuje údaje o emisích a přenosech významných škodlivých látek znečišťujících životní prostředí.