Integrovaný systém řízení

Teplárna Strakonice, a.s. certifikovala systém řízení společnosti, při řízení uplatňuje požadavky norem:

ČSN EN ISO 9001:2016 (Systém managementu kvality)
ČSN EN ISO 14001:2016 (Systém environmentálního managementu)
ČSN ISO 45001:2018 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
EMAS (Evropský standard pro řízení ochrany životního prostředí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009)

Společnost vydala Integrovanou politiku a Prohlášení k životnímu prostředí.

ISO certifikace:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek