O společnosti

Integrovaný systém řízení

Teplárna Strakonice, a.s. certifikovala systém řízení společnosti, při řízení uplatňuje požadavky norem:

ČSN EN ISO 9001 (Systém managementu kvality),
ČSN EN ISO 14001 (Systém environmentálního managementu),
ČSN OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
EMAS (Evropský standard pro řízení ochrany životního prostředí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009).

Společnost vydala Integrovanou politiku a Prohlášení k životnímu prostředí.

ISO certifikace:
Obrázek | | | |  Obrázek | | | | | Obrázek | | | | Obrázek