X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

O společnosti

Integrovaný systém řízení

Teplárna Strakonice, a.s. certifikovala systém řízení společnosti, při řízení uplatňuje požadavky norem:

ČSN EN ISO 9001:2016 (Systém managementu kvality)
ČSN EN ISO 14001:2016 (Systém environmentálního managementu)
ČSN ISO 45001:2018 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
EMAS (Evropský standard pro řízení ochrany životního prostředí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009)

Společnost vydala Integrovanou politiku a Prohlášení k životnímu prostředí.

ISO certifikace:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek