Kontakt

Kontakt

Teplárna Strakonice, a.s.                                                
Komenského 59                       ústředna: 383 318 111                        
Strakonice II, 386 01 Strakonice                       e-mail: tst@tst.cz                       ID schránky: xstch27

Poruchy a závady v dodávkách tepla
v pracovní době (6.00 – 14.00): 383 324 503
mimo pracovní dobu: 383 318 313


Stížnosti, reklamace, informace, náměty k dodávkám tepla a TV
e-mail: teplo@tst.cz


Veškeré obchodní záležitosti
e-mail: obchod@tst.cz


Odečty, stav spotřeby tepla, veškeré informace stahující se k odečtům
mobil: 724 147 662
e-mail: odecty@tst.cz


Poradenské služby
Ing. Miloš Hynek, hlavní inženýr rozvodů tepla, tel: 383 318 283, mob: 606 569 947 e-mail: hynek@tst.cz


Možnosti dodávky tepla z rozvodu SZT
Evžen Novák, investiční technik, marketing, tel: 383 318 282, mobil: 602 526 857, e-mail: evzen.novak@tst.cz

Funkce Jméno Telefon Mobil E-mail
generální ředitel Ing. Bohumír Fíla 383 318 301   fila@tst.cz
odborný ředitel pro techniku a výrobu Ing. Zdeněk Matějka 383 318 302 728 528 725 matejka@tst.cz
odborný ředitel pro obchod a finance   383 318 326   obchod@tst.cz
hlavní inženýr provozu Ing. Pavel Kajtman 383 318 371 724 244 922 kajtman@tst.cz
hlavní inženýr údržby Ing. František Marek 383 318 352 602 158 880 marek@tst.cz
hlavní inženýr rozvodů tepla Ing. Miloš Hynek 383 318 283 606 569 947 hynek@tst.cz
investice, marketing Evžen Novák 383 318 282 602 526 857 evzen.novak@tst.cz
informace pro akcionáře Ing. Jana Divišová 383 318 215 721 383 825 divisova@tst.cz
ekolog Ing. Jan Filip 383 318 360 724 309 306 filip@tst.cz
chemik, vodohospodář Ing. Irena Vlášková 383 318 358 724 309 317 vlaskova@tst.cz
BOZP, požární ochrana Dušan Hanuš 383 318 315 606 685 439 hanus@tst.cz
fakturace tepla Lenka Mrázková 383 318 225 725 063 763 mrazkova@tst.cz
odbyt tepla Aneta Christelbauerová 383 318 138 606 609 834 christelbauerova@tst.cz
personalistika Tomáš Kohout, DiS. 383 318 287 775 279 951 kohout@tst.cz