Kontakt

Kontakt

Teplárna Strakonice, a.s.                                                
Komenského 59                       ústředna: 383 318 111                        
Strakonice II, 386 01 Strakonice                       e-mail: tst@tst.cz                       ID schránky: xstch27Poruchy a závady v dodávkách tepla
v pracovní době (6.00 – 14.00): 383 324 503
mimo pracovní dobu: 383 318 313

Stížnosti, reklamace, informace, náměty k dodávkám tepla a TV
e-mail: teplo@teplarnastrakonice.cz

Veškeré obchodní záležitosti
e-mail: obchod@tst.cz

Odečty, stav spotřeby tepla, veškeré informace stahující se k odečtům
mobil: 724 147 662
e-mail: odecty@tst.cz

Poradenské služby
Ing. Jan Košťál, hlavní inženýr rozvodů tepla
Telefon: 383 318 162
Mobil: 720 372 080
e-mail: kostal@tst.cz

Možnosti dodávky tepla z rozvodu SZT
Evžen Novák, investiční a stavební technik
Telefon: 383 318 282
Mobil: 602 526 857
e-mail: evzen.novak@tst.cz

Funkce Jméno Telefon Mobil E-mail
generální ředitel Ing. Pavel Hřídel 383 318 301 602 602 072 hridel@tst.cz
sekretariát Kateřina Schwarzová 383 318 221   schwarzova@tst.cz
obchodní a finanční ředitelka Ing. Terezie Houdková 383 318 304 602 530 522 houdkova@teplarnastrakonice.cz
hlavní inženýr provozu        
hlavní inženýr údržby Ing. Stanislav Kešner 383 318 359 606 546 034 kesner@tst.cz
hlavní inženýr rozvodů tepla Ing. Jan Košťál 383 318 162 720 372 080 kostal@tst.cz
vedoucí účetní Jiří Nováček 383 318 280 724 309 295 novacek@tst.cz
ekonom Ing. Jana Králíková 383 318 287 602 100 033 kralikova@tst.cz
vedoucí obchodního oddělení Ing. Jan Diviš 383 318 159 724 380 749 divis@tst.cz
investiční a stavební technik Evžen Novák 383 318 282 602 526 857 evzen.novak@tst.cz
informace pro akcionáře       akcionari@tst.cz
životní prostředí Ing. Jan Filip 383 318 360 724 309 306 filip@tst.cz
chemik, vodohospodář Ing. Irena Vlášková 383 318 358 724 309 317 vlaskova@tst.cz
BOZP Josef Lukeš 383 318 358 724 309 307 lukes@tst.cz
požární ochrana Aleš Novotný 383 318 315 775 010 789 novotny@tst.cz
fakturace tepla Lenka Mrázková 383 318 225 725 063 763 mrazkova@tst.cz
odbyt tepla Aneta Christelbauerová 383 318 138 606 609 834 christelbauerova@tst.cz
personalistika a mzdy Věra Trojanová 383 318 329 724 309 296 trojanova@tst.cz