Produkty a služby

Laboratoř

MOŽNOST VYUŽITÍ SLUŽEB LABORATOŘE PALIV A LABORATOŘE VOD

Stanovení výhřevnosti pevného paliva (hnědé uhlí, dřevní štěpka, pelety)

Součástí rozboru je stanovení obsahu vody a popela v původním vzorku paliva.
Jedná se o neakreditovaný rozbor paliva.
Vzorek v množství 1 kg musí být uzavřený v obalu, aby nedocházelo ke změně obsahu vody v palivu.
Cena rozboru 1 vzorku paliva v rozsahu voda, popel, spalné teplo, výhřevnost je 924 Kč + základní sazba DPH.
V případě zájmu lze rozsah rozboru rozšířit o stanovení obsahu síry v palivu. Cena rozboru 1 vzorku paliva včetně stanovení obsahu síry je 1 016 Kč + základní sazba DPH.

Orientační chemický rozbor pitné vody

Rozbor pitné vody v rozsahu CHSK(Mn), pH, vodivost, tvrdost, alkalita, obsah chloridů, dusičnanů, dusitanů, manganu, železa a amonných iontů.
Jedná se o neakreditovaná stanovení chemických ukazatelů kvality pitné vody. Rozbor nezahrnuje stanovení mikrobiologických ukazatelů.
Vzorek v množství 1 litru musí být v čisté uzavíratelné nádobě (např. PET láhev). Nádoba nemusí být sterilní.
Cena rozboru 1 vzorku pitné vody je 500 Kč + základní sazba DPH.

Rozbor chemických ukazatelů technologických vod

Dle dohody, ceník k dispozici v laboratoři.

Bližší informace:

Ing. Vlášková, chemik, vodohospodář
Telefon: 383 318 358
Mobil 724 309 317
e-mail: vlaskova@tst.cz

Laboratoř
Telefon: 383 318 323