Produkty a služby

Možnost dodávky tepla z rozvodů SZT

(soustavy zásobování teplem)

Nabízíme možnost zásobování teplem nejen na území města ale i v městských rozvojových lokalitách určených pro zástavbu rodinnými domy Na Muškách, Jezárky a Za Stínadly.

VÝHODY

  • předprojektové konzultace
  • zajištění výstavby teplovodní přípojky až do objektu vč. uvedení do provozu
  • dodávka tepla i teplé vody za přijatelnou cenu
  • zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek tepelné energie 24 h denně
  • ekologický zdroj tepla
  • jednoduchý a pohodlný způsob vytápění objektu vč. efektivní regulace
  • pohotovostní služba pro zajištění odstranění poruch na rozvodech a odběrných místech na telefonu

Bližší informace:
Evžen Novák, investiční a stavební technik
Telefon: 383 318 282
Mobil: 602 526 857
e-mail: evzen.novak@tst.cz