X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Produkty a služby

Možnost dodávky tepla z rozvodů SZT

(soustavy zásobování teplem)

Nabízíme možnost zásobování teplem nejen na území města ale i v městských rozvojových lokalitách určených pro zástavbu rodinnými domy Na Muškách, Jezárky a Za Stínadly.

VÝHODY

  • předprojektové konzultace
  • zajištění výstavby teplovodní přípojky až do objektu vč. uvedení do provozu
  • dodávka tepla i teplé vody za přijatelnou cenu
  • zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek tepelné energie 24 h denně
  • ekologický zdroj tepla
  • jednoduchý a pohodlný způsob vytápění objektu vč. efektivní regulace
  • pohotovostní služba pro zajištění odstranění poruch na rozvodech a odběrných místech na telefonu

Bližší informace:
Evžen Novák, investiční a stavební technik
Telefon: 383 318 282
Mobil: 602 526 857
e-mail: evzen.novak@tst.cz