Produkty a služby

Možnosti odběru VEP

NABÍDKA VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ


POPÍLEK HNĚDOUHELNÝ DO CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Teplárna Strakonice, a.s. vyrábí popílek, který je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný do cihlářských výrobků.

Kvalita: před použitím není potřeba provádět žádnou úpravu

Chemické složení a fyzikální vlastnosti odpovídají požadavkům:

 • PN 01/2013 Popílek pro výrobu pálených cihlářských výrobků, Teplárna Strakonice a.s., září 2013
 • Vyhláška 389/2012 Sb., kterou se mění vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

Doklady prokazující jakost výrobku:

 • Certifikát č. 040 – 049756 POPÍLEK HNĚDOUHELNÝ DO CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ vydaný dne 1.října 2015 TZÚS Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, pobočka Teplice, IČ 00 01 56 79 (autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020)

POPÍLEK DO CEMENTU

Teplárna Strakonice, a.s. vyrábí popílek, který je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný do cementu.

Kvalita: před použitím není potřeba provádět žádnou úpravu

Chemické složení a fyzikální vlastnosti odpovídají požadavkům:

 • EN 197–1 Cement. Část 1: Složení, specifikace a kriteria cementů pro obecné použití, čl. 5.2.4.
 • Vyhláška SÚJB č. 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb.., o radiační ochraně

Doklady prokazující jakost výrobku:

 • Certifikát č. 040 – 049466 POPÍLEK DO CEMENTU vydaný dne 1.září 2015 TZÚS Praha, s. p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, pobočka Teplice, IČ 00 01 56 79 (autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020)

POPÍLEK JAKO FILER DO BETONU

Teplárna Strakonice, a.s. vyrábí popílek, který je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný jako filer pro výrobu betonu.

Kvalita: před použitím není potřeba provádět žádnou úpravu

Chemické složení a fyzikální vlastnosti odpovídají požadavkům:

 • EN 12620:2002+A1:2008 – Kamenivo do betonu

Doklady prokazující jakost výrobku:

 • Certifikát systému řízení výroby KAMENIVO – Popílek jako filer pro výrobu betonu č. 1020 – CPD – 040 022105 vydaný dne 29. října 2010 TZÚS Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, pobočka Teplice, IČ 00 01 56 79 (autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020)
 • Prohlášení o vlastnostech č. 001/2016 vydané dne 4.1.2016 Teplárnou Strakonice, a.s., Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČ 608 26 843Zájemcům nabízíme tyto další služby:

 • konzultace ohledně využití výše uvedených produktů
 • dopravu materiálů na požadované místo

Bližší informace: Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice

Kontaktní osoba: Ing. Jan Filip
Tel.: 383 318 360, 724 309 306
e-mail: filip@tst.cz
internet: www.tst.cz