X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Produkty a služby

Možnosti odběru VEP

NABÍDKA VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ


POPÍLEK HNĚDOUHELNÝ DO CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Teplárna Strakonice, a.s. vyrábí popílek, který je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný do cihlářských výrobků.

Kvalita: před použitím není potřeba provádět žádnou úpravu

Chemické složení a fyzikální vlastnosti odpovídají požadavkům:

 • PN 01/2015 Popílek pro výrobu pálených cihlářských výrobků, Teplárna Strakonice a.s., září 2015
 • Vyhláška 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Doklady prokazující jakost výrobku:

 • Certifikát č. 040–059082 POPÍLEK HNĚDOUHELNÝ DO CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ vydaný dne 1. října 2018 TZÚS Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, pobočka Teplice, IČ 00015679 (autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020)

Certifikát – Popílek hnědouhelný do cihlářských výrobků (Ve formátu .pdf)


POPÍLEK DO CEMENTU

Teplárna Strakonice, a.s. vyrábí popílek, který je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný do cementu.

Kvalita: před použitím není potřeba provádět žádnou úpravu

Chemické složení a fyzikální vlastnosti odpovídají požadavkům:

 • ČSN EN 197–1 Cement. Část 1: Složení, specifikace a kriteria cementů pro obecné použití, čl. 5.2.4.
 • Vyhláška 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Doklady prokazující jakost výrobku:

 • Certifikát č. 040–059080 POPÍLEK DO CEMENTU vydaný dne 1. října 2018 TZÚS Praha, s. p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, pobočka Teplice, IČ 00015679 (autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020)

Certifikát – Popílek do cementu (Ve formátu .pdf)


POPÍLEK JAKO FILER DO BETONU

Teplárna Strakonice, a.s. vyrábí popílek, který je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný jako filer pro výrobu betonu.

Kvalita: před použitím není potřeba provádět žádnou úpravu

Chemické složení a fyzikální vlastnosti odpovídají požadavkům:

 • EN 12620:2002+A1:2008 – Kamenivo do betonu

Doklady prokazující jakost výrobku:

 • Certifikát systému řízení výroby KAMENIVO – Popílek jako filer pro výrobu betonu č. 1020 – CPD – 040 022105 vydaný dne 29. října 2010 TZÚS Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, pobočka Teplice, IČ 00 01 56 79 (autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020)
 • Prohlášení o vlastnostech č. 001/2016 vydané dne 4.1.2016 Teplárnou Strakonice, a.s., Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČ 608 26 843

Certifikát č. 1020 – CPD – 040 022105, Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu
Certifikát – Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu (Ve formátu .pdf)Zájemcům nabízíme tyto další služby:

 • konzultace ohledně využití výše uvedených produktů
 • dopravu materiálů na požadované místo

Bližší informace:
Ing. Jan Filip, vedoucí oddělení ŽP a BOZP
Telefon: 383 318 360
Mobil: 724 309 306
e-mail: filip@tst.cz