Produkty a služby

Možnosti odběru VEP

NABÍDKA VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ


POPÍLEK HNĚDOUHELNÝ DO CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Teplárna Strakonice, a.s. vyrábí popílek, který je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný do cihlářských výrobků.

Kvalita: před použitím není potřeba provádět žádnou úpravu

Chemické složení a fyzikální vlastnosti odpovídají požadavkům:

  • PN 01/2015 Popílek pro výrobu pálených cihlářských výrobků, Teplárna Strakonice a.s., září 2015
  • Vyhláška 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Doklady prokazující jakost výrobku:

  • Certifikát č. 040–068977 POPÍLEK HNĚDOUHELNÝ DO CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ vydaný dne 30. září 2021 TZÚS Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, pobočka Teplice, IČ 00015679 (autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020)

Certifikát – Popílek hnědouhelný do cihlářských výrobků (Ve formátu .pdf)


POPÍLEK JAKO FILER DO BETONU

Teplárna Strakonice, a.s. vyrábí popílek, který je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný jako filer pro výrobu betonu.

Kvalita: před použitím není potřeba provádět žádnou úpravu

Chemické složení a fyzikální vlastnosti odpovídají požadavkům:

  • EN 12620:2002+A1:2008 – Kamenivo do betonu

Doklady prokazující jakost výrobku:

  • Certifikát systému řízení výroby KAMENIVO – Popílek jako filer pro výrobu betonu č. 1020 – CPD – 040 022105 vydaný dne 29. října 2010 TZÚS Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, pobočka Teplice, IČ 00 01 56 79 (autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020)
  • Prohlášení o vlastnostech č. 001/2016 vydané dne 4.1.2016 Teplárnou Strakonice, a.s., Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČ 608 26 843

Certifikát č. 1020 – CPD – 040 022105, Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu
Certifikát – Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu (Ve formátu .pdf)Zájemcům nabízíme tyto další služby:

  • konzultace ohledně využití výše uvedených produktů
  • dopravu materiálů na požadované místo

Bližší informace:
Ing. Jan Filip, vedoucí oddělení ŽP a BOZP
Telefon: 383 318 360
Mobil: 724 309 306
e-mail: filip@tst.cz