FOTO: Den otevřených dveří v Teplárně Strakonice nás lákal

20.04.2015

In: STRAKONICKOnews.cz (online)
FOTO: Přibyl, Z., April 20, 2015 (vid. 2017–04–17).

Článek dostupný na: http://www.strakonickonews.cz/…/foto270.htm