Rozvody tepla

Nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV

Postup pro nastavení vytápěcích parametrů DPS a vyregulování topného systému po zateplení objektu

Vzhledem k rozsáhlému zateplování a tedy snížení množství odebrané tepelné energie, zavádíme jednoduchý formulář s popisem požadovaných parametrů ohřevu ÚT a TV včetně nastavení časových programů. Formulář je volně k dispozici na internetových stránkách TST, a.s. Tento formulář slouží k usnadnění komunikace mezi odběratelem a dodavatelem tepla při nastavení parametrů vytápění dle požadavků odběratele.

Chceme zároveň upozornit, že je odběratel povinen před zateplením objektu kontaktovat dodavatele tepelné energie a tento záměr mu nahlásit a to z důvodu provedení nutných příprav ze strany TST, a.s., jako například demontáž čidla venkovní teploty, podle kterého se řídí regulace ohřevu ÚT.

Po provedení zateplení objektu je nutné znovu kontaktovat dodavatele tepelné energie a ve spolupráci s ním nastavit optimální parametry ohřevu ÚT, tak aby nedocházelo k přetápění či nedotápění objektu a aby byla zajištěna správná funkce regulace na DPS. Též doporučujeme upravit odběrový diagram ve smyslu Podmínek dodávky tepla a zvážit vyvážení otopné soustavy ve Vámi spravovaném objektu. Výsledky případného šetření sdělte TST, a.s.

Ujednání o nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV


Bližší informace v případě dotazů či nejasností:
Ing. Jan Košťál, hlavní inženýr rozvodů tepla
Telefon: 383 318 162
Mobil: 720 372 080
e-mail: kostal@tst.cz