Až 50 kubíků vody špičkově za hodinu představuje odpar z chladicích věží.

09.10.2023

Většina z vás zaznamenala, že se teplárna Strakonice stala vedle Temelína druhým nejvýznamnějším orientačním bodem díky kouři, který se line z prostoru teplárny. V žádném případě se nejedná o dým z ohně, ale o sloupec páry z chladicích věží sloužících k chlazení vody pro kondenzační turbínu vyrábějící elektřinu. Zatímco v minulosti teplárna čerpala chladicí vodu z Otavy, průchodem přes turbínu vodu „znečistila“ ohřátím a vypouštěla ji zpět do Volyňky, po uzavření chladicího okruhu veškerá práce na ochlazení vody zůstává na chladicích věžích a voda je do chladicího okruhu pouze doplňována.

Prostě „Teplárna Strakonice jede bomby a vyrábí elektřinu“!

Obrázek
Obrázek