Být spolehlivým a bezpečným dodavatelem, ale také partnerem

27.06.2014

V uplynulých 3 měsících se v prostorách společnosti uskutečnila řada prezentací směřovaná ke strakonickým společenstvím vlastníků odebírajícím teplo a teplou vodu. Cílem těchto jednání bylo zlepšit oboustrannou komunikaci, objasnit problematiku vytápění nemovitostí a seznámit zástupce jednotlivých „společenství“ se službami, které jsou spojeny s dodávkou tepla a teplé vody ve městě Strakonice.

Tisková zpráva – SVJ (ve formátu .doc)