Cena tepelné energie v roce 2014

10.04.2015

Vážení odběratelé,

v následujícím období Vám bude postupně přicházet vyúčtování služeb za užívání Vašich bytů včetně spotřeby tepelné energie za rok 2014. Teplárna Strakonice a.s. zveřejňuje vždy v termínu ceník pro příslušné období, který je jednotný pro všechny odběratele. Způsob fakturace, sazby a ceníky zástupci Teplárny Strakonice a.s. vysvětlovali rovněž na seminářích, které byly pořádány pro všechny zástupce Společenství vlastníků v průběhu roku 2014. Z této presentace vyplynulo, že průměrná cena za GJ ve sledovaném období se u odběratelů fakturovaných dvousložkovou cenou může lišit.

Z důvodu snadnějšího pochopení skutečných plateb za odebrané teplo včetně ceny za skutečně odebraný GJ ve dvousložkové ceně v roce 2014 byl vypracován níže uvedený modelový příklad. Tento příklad popisuje výši plateb a cenu za GJ při dosažení nižší nebo vyšší skutečné spotřeby oproti plánované. Plánovaná spotřeba na rok 2014 byla vyčíslena v příslušném odběrovém diagramu a sloužila pro výpočet stálé platby pro jednotlivá odběrná místa.


Výše průměrné ceny (Kč/GJ) a celkových nákladů za tepelnou energii v závislosti na plnění uzavřeného odběrového diagramu

Z důvodu snadného pochopení skutečných plateb za odebrané teplo a ceny za skutečně odebraný GJ ve dvousložkové ceně v roce 2014 je k dispozici modelový příklad, který popisuje nižší nebo vyšší skutečnou spotřebu oproti plánované, která sloužila pro výpočet stálé platby na jednotlivá odběrná místa. Plánovaná spotřeba na rok 2014 byla vyčíslena v příslušném odběrovém diagramu.

Výpočtový příklad

Rok 2014 2014 2014
Poznámka Spotřeba tepla je menší
než uzavřený odběrový diagram
Spotřeba tepla je větší
než uzavřený odběrový diagram
Spotřeba tepla je stejná
jako uzavřený odběrový diagram
Odběrový diagram (GJ) 110 110 110
Spotřeba tepla (GJ) 90 120 860
Sazba za sjednané množství (Kč/GJ) 322,10 Kč 322,10 Kč 322,10 Kč
Sazba za odebrané množství (Kč/GJ) 242,50 Kč 242,50 Kč 242,50 Kč
Plat za sjednané množství (Kč) 35 431,00 Kč 35 431,00 Kč 35 431,00 Kč
Plat za odebrané množství (Kč) 21 825,00 Kč 29 100,00 Kč 26 675,00 Kč
Plat celkem (Kč) 57 256,00 Kč 64 531,00 Kč 62 106,00 Kč
Průměrná cena (Kč/GJ) 636,18 Kč 537,76 Kč 564,60 Kč – Pokud je spotřeba tepelné energie menší než odběrový diagram, je průměrná cena vyšší, ale celkové náklady na tepelnou energii jsou nižší než při 100 % plnění odběrového diagramu.

– Pokud je spotřeba tepelné energie větší než odběrový diagram, je průměrná cena nižší a celkové náklady na tepelnou energii jsou vyšší než při 100 % plnění odběrového diagramu.Porovnání – rok 2013 a rok 2014 – vliv venkovní průměrné teploty – výpočtový příklad


Rok Venkovní průměrná teplota
v topném období (°C)
Odběrový
diagram (GJ)
Spotřeba
tepla (GJ)
Sazba za sjednané
množství (Kč/GJ)
Sazba za odebrané
množství (Kč/GJ)
Plat za sjednané
množství (Kč)
Plat za odebrané
množství (Kč)
Plat celkem (Kč)
2013 4,37 120 140 282,70 Kč 255,00 Kč 33 924,00 Kč 35 700,00 Kč 69 624,00 Kč
2014 6,66 110 90 322,10 Kč 242,50 Kč 35 431,00 Kč 21 825,00 Kč 57 256,00 KčVšechny ceny jsou zde uvedeny bez DPH