X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Dodatečné snížení ceny tepelné energie na sekundárních rozvodech za rok 2020.

25.02.2021

Jak jsme Vás již informovali, za rok 2020 se společnosti Teplárna Strakonice, a.s. podařilo dosáhnout stanovených cílů a kladného hospodářského výsledku. Na základě těchto výsledků rozhodlo vedení společnosti o snížení zisku ve prospěch konečných spotřebitelů. Pro naše zákazníky to znamená, že poprvé v historii vyšla výsledná cena tepelné energie na sekundárních rozvodech nižší než cena předběžná (uvedená v ceníku) a za rok 2020 budeme těmto zákazníkům tento rozdíl vracet.
Výsledná cena za rok 2020 je na sekundárních rozvodech nižší v průměru o 13 Kč/GJ, což pro jednu domácnost představuje úsporu kolem cca 400 až 550 Kč.
Tato částka prakticky odpovídá snížené ceně tepelné energie v ceníku pro rok 2021. Přes nárůst ceny vstupů i nákladů za vynucené opravy na technologickém zařízení, je naším hlavním cílem pro letošní rok udržení těchto cen. Teplárna Strakonice, a.s. nepředpokládá ani v budoucnu zásadní zdražení za dodávky tepelné energie. Případný nárůst cen by měl být maximálně v úrovni roční inflace.
Můžeme konstatovat, že provedené změny začínají přinášet výsledky a pro rok 2021 se v rámci Jihočeského kraje Teplárna Strakonice, a.s. stala druhým nejlevnějším dodavatelem tepelné energie. Při porovnání dodavatelů tepelné energie v České republice patříme mezi levnější.
Závěrem bychom chtěli všechny naše zákazníky ujistit, že i nadále budeme dělat vše pro udržení a zlepšení kvality našich služeb za velmi příznivé ceny.

Ing. Jan Diviš
vedoucí obchodního oddělení

Obrázek