Dodávky tepelné energie od 1. ledna 2020

21.10.2019

Vážený předsedo SVJ,
vážení majitelé bytových jednotek,

Teplárna Strakonice, a.s. (TST) vypověděla Stavebnímu bytovému družstvu Strakonice (SBDS) Kupní smlouvu o dodávkách a odběru tepelné energie (Kupní smlouva), a to k 31. prosinci 2019. Cílem výpovědi Kupní smlouvy bylo narovnání právních poměrů, které se v průběhu trvání smlouvy výrazně změnily (s ohledem na vznik samostatných SVJ). Zároveň TST zahájila proces uzavírání nových smluv s jednotlivými SVJ tak, aby od 1. ledna 2020 probíhalo dodávání tepelné energie na základě nových smluv přímo mezi TST a jednotlivými SVJ (tedy bez překupníka SBDS).

V této souvislosti se na TST obracejí někteří vlastníci bytových jednotek s obavou, že jejich SVJ nestihne novou kupní smlouvu do 31. prosince 2019 podepsat a dojde tak k přerušení dodávek tepelné energie ze strany TST. Žádné přerušení dodávek tepelné energie ze strany TST však nehrozí, nadto k takovému přerušení ze strany TST dojít ani nemůže (takové přerušení zakazuje i energetický zákon).

Jakékoliv obavy z přerušení dodávek tepelné energie jsou proto zbytečné, neboť TST bude Vašemu SVJ tepelnou energii dodávat i nadále po 1. lednu 2020.

Pro případ, že by nějaké SVJ neuzavřelo do 31. prosince 2019 s TST novou kupní smlouvu na dodávku tepelné energie, bude možné uzavřít tuto kupní smlouvu i později. Přesto však doporučujeme kupní smlouvu s TST uzavřít co nejdříve, aby se předešlo případným právním sporům ohledně vzájemných práv a povinností SVJ a TST při dodávkách tepelné energie (které mají být upraveny právě novou kupní smlouvu). Ani tyto případné právní spory však nemohou ovlivnit dodávky tepelné energie ze strany TST. Tyto právní spory však mohou znamenat určité vyšší náklady pro Vaše SVJ. Proto doporučujeme uzavření smluv s TST do 31. prosince 2019.

S pozdravem

Ing. Tomáš Přibyl
člen představenstva


Dodávky tepelné energie od 1. ledna 2020