Dodávky VS 524 (sídliště Šumavská) Teplárna Strakonice, a.s

19.11.2021

Teplárna Strakonice, a.s. provedla kontrolu a odstranila závady na okruhu za VS 524 na sídlišti Šumavská , ktera je v majetku firmy Paltop, s.r.o.

Společnosti Paltop, s.r.o. a Energo Strakonice, s.r.o. opakovaně odmítaly závadu najít a opravit.

Proto v zájmu konečných spotřebitelů učinila TST, a.s. za spolupráce Města Strakonice a také asistence Městské policie kontrolu a následně obnovila dodávky tepla v plném rozsahu.