X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Doplňující informace k ceníku pro rok 2021

04.12.2020

Vážení odběratelé,

dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o nové ceně za dodávku tepelné energie pro rok 2021 na sekundárních rozvodech (odběratelé, kteří odebírají tepelnou energii z teplovodních rozvodů).

Oproti roku 2020 jsme cenu pro rok 2021 zlevnili o 2%.

Odběratelé s vlastní domovní předávací stanicí budou mít tepelnou energii levnější téměř o 12 Kč za GJ.
Odběratelé, kteří využívají naši domovní předávací stanici, budou mít tepelnou energii levnější téměř o 13 Kč za GJ.

Jak již určitě víte, Teplárna Strakonice, a.s. od roku 2019 začala vyrábět tepelnou energii převážně z biomasy. Postupnou úpravou a modernizací provozu jsme v letošním roce dosáhli podílu spalování biomasy téměř 75%. Dále se nám díky značnému úsilí všech našich zaměstnanců podařilo optimalizovat výrobní procesy a distribuci tepelné energie a zároveň se nám podařilo snížit provozní náklady. Toto jsou důvody, proč jsme mohli cenu na sekundárních rozvodech zlevnit. V roce 2021 budeme realizovat další modernizační záměry, budeme nadále optimalizovat výrobní provoz a minimalizovat ztráty v našich rozvodech tepelné energie.

Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za předešlou spolupráci.
Dále Vám chci popřát klidné prožití Vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví a vše dobré.

Jan Diviš
vedoucí obchodního oddělení