Info o cenách

21.04.2022

Vážení odběratelé tepelné energie,

obrací se na nás stále více znepokojených zákazníků z lokalit Povážská, Šumavská, U Zahrádek a Arch. Dubského a vznášejí legitimní dotazy ohledně stanovené ceny tepelné energie (dále jen TE) pro rok 2022.

Předně je potřeba zdůraznit, že Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen TST) ani pro letošní rok nezdražovala a tedy udržela ceny tepelné energie na loňských hodnotách. Bohužel však nemůžeme v žádném případě ovlivnit nastavenou cenovou politiku dalších překupníků v řetězci dodávek. Tento nárůst ceny je zcela neoprávněně svalovaný na TST a proti tomu se musíme ohradit.

Jen pro upřesnění uvádíme, že TST dodává tepelnou energii všem zákazníkům za naprosto stejných podmínek, a to bez výjimky. Tedy sekundární cena je pro všechny naše zákazníky stejná, bez rozdílu. Cena sekundární pak začíná na úrovní 585,78 Kč/GJ včetně DPH.

TST neplánuje a ani nemá objektivní důvod dodávat TE komukoliv za nižší cenu, než je cena ceníková. Jakákoliv jiná cena totiž poškozuje ostatní zákazníky. Cena TE ze strany TST je samozřejmě kalkulována dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ).

Právě v návaznosti na reakci společnosti Energo Strakonice, s.r.o. (dále jen Energo), kde záměrně uvádí nepravdivé informace o důvodu svého zdražení pro své zákazníky se pokusíme objasnit skutečné cenové vstupy a výstupy tohoto překupníka tepla.

Podle našich informací společnost „Přádelna“ dodává TE společnosti Energo za následující ceny:

Lokalita VS 523 ⇒ cena TE je pro Energo stanovena ve stejné výši, jako má TST. Tedy cena od Přádelny pro společnost Energo je stále 585,78 Kč/GJ. Zde je tedy cena zachována. Zůstává naprosto stejná a bez navýšení
Lokalita VS 524 ⇒ zde je cena TE pro Energo stanovena na částce 607,61 Kč/GJ. Tedy navýšení je pouze symbolické o cca 3,5%, což je 21,83 Kč/GJ.
Lokalita VS Arch. Dubského ⇒ cena TE pro Energo je opět stanovena na úrovni 607,61 Kč/GJ. Tedy i v tomto případě je navýšení opět pouze symbolické a jde pouze o cca 3,5% a tedy nárůst o 21,83 Kč/GJ.

Následující ceny společnosti Energo pro konečného spotřebitele jsou pak stanoveny pouze a jen cenovou politikou majitele pana Němečka, který pak dodává koncovým zákazníkům za následující ceny:
Všechny výše uvedené lokality (VS 523, VS 524 a VS Arch. Dubského) jsou podle našich informací stanoveny na cenové úrovni 723,25 Kč/GJ. V takovém případě pak tedy dochází k navýšení o 137,47 Kč/GJ respektive o 115,64 Kč/GJ oproti nákupu tepelné energie od Přádelny. Jedná se tedy o účelový skokový nárůst ceny řádově o 20% oproti cenám TST či Přádelny.

Z uvedených dat, která jsou lehce ověřitelná na internetu vyplývá, že k drastickému zdražení tepelné energie ve výše zmíněných lokalitách došlo pouze a jen přispěním společnosti Energo, která za odebranou TE navíc ani řádně neplatí. TST se na tomto zdražení vůbec nepodílí a proto odmítá tvrzení pana Němečka a připravuje další kroky na svou ochranu.

Dále sdělujeme, že již máme informace, že některá dotčená SVJ již poslala, či budou posílat stížnost proti takovému postupu a stanovené ceně pro rok 2022 společností Energo na ERÚ. Proti tomuto postupu konečných zákazníků nelze pochopitelně nic namítat. ERÚ je zřízeno právě za účelem ochrany koncových zákazníků a mělo by se praktikami společnosti Energo Strakonice důkladně zabývat.

Příklad výpočtu Soubor ke stažení
Příklad výpočtu Soubor ke stažení