Info o dodávkách teplé vody na sídlišti Šumavská

29.06.2021

Podle informací z médií, je údajně zajištěna dodávka teplé vody v omezené kvalitě i pro zákazníky společnosti Energo Strakonice s.r.o. na sídlišti Šumavská za výměníkovou stanicí 523. Přestože se na nás obrací zákazníci společnosti Energo Strakonice se žádostí o vyjádření, nemůžeme komentovat dodávky tepla z pohledu zákazníka. S potěšením jsme však zaznamenali, že společnost Energo konečně začala plnit svou zákonnou povinnost a začala konečně dodávat teplo svým zákazníkům, se kterými má uzavřenou smlouvu.

Můžeme však konstatovat, že TST a.s. prozatím neobnovila dodávky tepla pro společnost Energo. K obnovení dodávek pro společnost Energo dojde dne 1.7.2021 a to v úrovni 60 GJ pro měsíc červenec. Stejné parametry 60 GJ jsou stanoveny i pro měsíc srpen. To je odhadem pouze polovina potřebného množství.

TST a.s. proto vyzvala pana Němečka k uzavření nové smlouvy, která přesně reflektuje potřeby konečných spotřebitelů. Pan Němeček na naše opakované výzvy k jednání vůbec nereaguje. Z jakého důvodu tak činí nám není známo, předpokládáme však, že má tedy zajištěné dodávky tepelné energie jiným způsobem.

Jen pro úplnost dodáváme, že současné parametry smlouvy, kterou má pan Němeček uzavřenou s TST, není dostatečná a nezajistí potřebné dodávky tepla v následující topné sezóně. TST a.s. v předcházející topné sezóně zajišťovala dodávky tepla pro zákazníky pana Němečka, aniž by dostala za dodanou energii zaplaceno. Jinými slovy, pan Němeček odmítá platit za odebrané teplo a zároveň odmítá s TST uzavřít novou smlouvu na správné množství, které je třeba pro zajištění tepla zákazníkům.
Věříme tedy, že pan Němeček v následující topné sezóně zajistí teplo svým zákazníkům, tak jak mu určuje zákon a k čemu se zavázal.