informace k uzavírání smlouvy o dodávce tepelné energie

22.01.2020

Informace k uzavírání smlouvy o dodávce tepelné energie

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen TST) opětovně žádá všechny zákazníky, kteří nemají smluvně zajištěné dodávky tepelné energie, aby tak neprodleně učinili. Tato skutečnost se týká všech, kterým bylo teplo a teplá voda do konce roku 2019 fakturováno přes Stavební bytové družstvo Strakonice (dále jen SBDS), tedy i Vašeho SVJ. Bez řádně uzavřené smlouvy podle § 76 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) nastává stav právní nejistoty, protože dotčená SVJ odebírají teplo bez jakéhokoliv právního dokladu, smlouvy.

Objevují se amatérské výklady skutečnosti, kdy mandátní smlouva mezi SVJ a SBDS je „vydávána“ za smlouvu o dodávkách tepelné energie. SBDS nemá licenci na prodej tepelné energie ani distribuci. Jediný držitel licence je v tomto případě TST. Energetický regulační úřad (ERÚ) tento stav zcela jasně definuje jako neoprávněný odběr podle § 89 odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Tento neoprávněný odběr je zakázán podle § 89 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a proto je nutné smlouvu s TST uzavřít.

V případně pochybností doporučujeme zaslat písemný dotaz na ERÚ (podatelna@eru.cz).

Případně se můžete obrátit na nezávislou právní kancelář a nespoléhat se na amatérské rady bez právního základu. Skutečnost, že zákazník platí pravidelně za dodávky tepla bez platné smlouvy neznamená, že smluvní vztah je platný a ani nezaručuje právo na dodávky tepla. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy nebo potvrzení zájmu o uzavření smlouvy do konce března 2020 mezi Vaším SVJ a TST, bude nucena TST podniknout další právní úkony, kterými naplní svou zákonnou povinnost a nevystaví se tak případným sankcím ze strany kontrolních orgánů.

Děkujeme za pochopení.