Informace pro zákazníky v lokalitách Šumavská, Jezárky a Arch. Dubského

31.08.2020

Vážení zákazníci,

v současné chvíli se jedná o změnách týkajících se připravovaných projektů nových teplovodů na sídlišti Šumavská, o nichž jste byli informování při vzájemných setkáních. Projekty jsou nadále v přípravě, realizovány však budou pravděpodobně přímo Městem Strakonice v rámci revitalizace sídliště. S ohledem na tuto skutečnost není tedy prozatím možné uzavřít s dotčenými SVJ původně avizovanou Smlouvu o smlouvě budoucí na dodávky tepla. O dalším vývoji a postupu budeme všechny neprodleně informovat.

Pokračujeme v projektech modernizace teplovodů na Jezárkách a také na sídlišti Arch. Dubského. Tyto projekty mají zpoždění z důvodu jarních vládních nařízení a dalších omezení souvisejících s COVID-19. Budeme Vás pochopitelně informovat o dalších krocích a předpokládaném časovém plánu realizace.

Děkujeme za pochopení.