X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Informace pro zákazníky v lokalitách Šumavská, Jezárky a Arch. Dubského

31.08.2020

Vážení zákazníci,

v současné chvíli se jedná o změnách týkajících se připravovaných projektů nových teplovodů na sídlišti Šumavská, o nichž jste byli informování při vzájemných setkáních. Projekty jsou nadále v přípravě, realizovány však budou pravděpodobně přímo Městem Strakonice v rámci revitalizace sídliště. S ohledem na tuto skutečnost není tedy prozatím možné uzavřít s dotčenými SVJ původně avizovanou Smlouvu o smlouvě budoucí na dodávky tepla. O dalším vývoji a postupu budeme všechny neprodleně informovat.

Pokračujeme v projektech modernizace teplovodů na Jezárkách a také na sídlišti Arch. Dubského. Tyto projekty mají zpoždění z důvodu jarních vládních nařízení a dalších omezení souvisejících s COVID-19. Budeme Vás pochopitelně informovat o dalších krocích a předpokládaném časovém plánu realizace.

Děkujeme za pochopení.