Informace TST k dodávce tepelné energie společnosti Energo Strakonice, s.r.o.

24.05.2021

Teplárna Strakonice, a.s. upozorňuje, že odběratel společnost Energo Strakonice, s.r.o. doposud neuzavřela Smlouvu o dodávce tepelné energie v souladu a s parametry nařízenými ERÚ dle Rozhodnutí ERÚ ze dne 4. května 2021 a za odebranou tepelnou energii stále neplatí. I nadále tak dochází k neoprávněnému odběru dle §76 odst. 4 písm. i) energetického zákona, čímž se vystavuje riziku přerušení dodávek. Společnost Energo Strakonice, s.r.o. tak vědomě i nadále ohrožuje své konečné zákazníky za VS Povážská 523, Finanční úřad ve Strakonicích a SVJ Mírová 857–859.