X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Náhradní valná hromada – volby členů orgánů společnosti, informace pro akcionáře

17.09.2019

Dne 4. 9. 2019 proběhla náhradní valná hromada, na které proběhly volby členů představenstva a členů dozorčí rady.
Valná hromada zvolila za členy představenstva Ing. Pavla Hřídela a Ing. Tomáše Přibyla. Na následném jednání představenstva byl předsedou představenstva zvolen Ing. Pavel Hřídel.

Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady Josefa Lukeše, Ing. Rudolfa Oberfalcera a Mgr. Romana Kyrala. Na následném jednání dozorčí rady byl předsedou dozorčí rady zvolen Mgr. Roman Kyral.

Dotazy akcionářů položené na náhradní valné hromadě, které nebyly zodpovězeny ústně přímo na náhradní valné hromadě, budou zodpovězeny písemně a odpovědi budou zveřejněny na webových stránkách společnosti.