X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Nové bankovní spojení Teplárna Strakonice a.s.

06.01.2020

Vážení zákazníci,

od 1.1.2020 má Teplárna Strakonice a.s. nové bankovní účty u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu pro fakturace primárních odběrů: 1387723418/2700
Číslo účtu pro fakturace sekundárních odběrů: 1387723426/2700

Žádáme všechny odběratele, aby nastavili své platby na výše uvedené nové účty.

Děkujeme za pochopení.