Obnovení dodávek tepla

16.04.2024

Vážení zákazníci, drazí obchodní partneři,

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje, že dne 16. 4. 2024 byly obnoveny dodávky tepla. Venkovní teploty ve městě Strakonice, které dosahují hodnot uvedených ve vyhlášce č. 194/2007 Sb., umožnily pokračování topné sezóny.

V případě dotazů se obraťte na hlavního inženýra rozvodů tepla: Ing. Jan Košťál, tel.: 720 372 080.