X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Obnovení dodávek teplé vody pro ulice Nádražní, Tovární, Volyňská, Povážská a Šumavská

29.06.2021

Dne 28.6 v dopoledních hodinách došlo k obnovení dodávek teplé vody pro ulice Nádražní, Tovární, Volyňská, Povážská a Šumavská.

Tato dodávka teplé vody byla přerušena z důvodů technických potíží, kdy došlo k zaplavení parovodního vedení a „hlavní výměníkové stanice“ v ulici Tovární.
Na vyčerpání zaplaveného parovodního vedení a výměníkové stanice jsme spolupracovali také s Hasičským sborem Strakonice. Za tuto nezištnou pomoc jim patří velký dík, protože se podařilo díky jejich pomoci obnovit dodávky tepelné energie mnohem dříve.