Odstávka 2016

07.09.2016

Odstávka vysokotlaké části teplárny nebude mít vliv na dodávky tepla

Teplárna Strakonice, a.s. (TST) má na 9. 9. 2016 – 19. 9. 2016 naplánovanou odstávku vysokotlaké (uhelné) části technologie.

Obrázek

Strakonická teplárna se snaží zajistit dodávky tepla a teplé vody bez jakéhokoli přerušení. Aby v zimním období nedocházelo k poruchám a mimořádným situacím, je nutné provést opravy a revize těch částí zařízení, které jsou prakticky celý rok v provozu, letos je navíc v plánu upgrade řídícího systému a revize hlavního komína.

V letošním roce je odstávka vysokotlaké (uhelné) části teplárny a souvisejícího zařízení naplánovaná od 9. 9. 2016 do 19. 9. 2016. V těchto dnech bude v provozu pouze mazutový kotel K5, který je trvale zaústěn do menšího ocelového komína.

Kotel K5 je uváděn do provozu ze studeného stavu a po dobu, než jsou dosaženy jmenovité parametry páry, může dojít ke zvýšené tmavosti kouře. Tato skutečnost je v souladu s platnými právními předpisy, ve kterých je stanoveno, že v době uvádění kotle do provozu nemusí být dodržovány emisní limity. I při provozu kotle K5 se může vyskytnout porucha, např. výpadek hořáku, která může mít za následek chvilkovou zvýšenou tmavost kouře. I na tyto případy legislativa pamatuje a uvádí, že v případě poruchy nemusí být emisní limit plněn.

Provoz kotle K5 je předem naplánován a o jeho provozování byly informovány orgány státní správy (MěÚ Strakonice – Odbor ŽP; Česká inspekce životního prostředí České Budějovice).

Snahou společnosti je při každém uvádění kotle do provozu minimalizovat dobu, po kterou je tmavost kouře vyšší, ale zcela tento jev eliminovat nelze, stejně jako předejít případným poruchám.

Kotel K5 po dobu odstávky uhelných kotlů zajišťuje dodávky tepla pro ohřev vody i pro podniky a právě díky možnosti provozovat tento zdroj tepla jsou Strakonice jedním z mála měst, ve kterém nedochází k přerušení dodávek tepla.

Ing. Zdeněk Matějka, telefon: 383 318 302, e-mail: matejka@tst.cz

Tisková zpráva (ve formátu .pdf)