Opatření proti šíření koronaviru 16. 3. 2020

16.03.2020

  1. Omezení vstupu do areálu TST pro všechny osoby, které v TST nepracují – s výjimkou pracovníků zajišťujících opravy hlavního výrobního zařízení.
  2. Na vrátnci TST komunikace pouze prostřednistvím mobilních telefonů bez kontaktu se pracovníky ostrahy.
  3. V areálu TST omezený kontakt mezi zaměstnanci.

Další opatření budou doplněna.