X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Opatření proti šíření koronaviru v TST s cílem zajištění spolehlivé dodávky tepla ve Strakonicích a snížení rizika zanesení nákazy do řad zaměstnanců

10.03.2020

V pátek 6. 3. 2020 byla na zasedání krizového štábu stanovena opatření směřující k zamezení šíření koronaviru v TST, zejména:

  • je nařízeno do odvolání nesjednávat žádná jednání s externími zákazníky, partnery apod. do TST ani se účastnit jednání u zákazníků, dodavatelů atd.;
  • do odvolání je zaměstnancům doporučeno necestovat do zahraničí a postižených oblastí;
  • je nařízeno dodržovat na všech pracovištích zvýšený hygienický režim;
  • je nařízeno vybavit jednotlivá pracoviště dezinfekčními prostředky.V pondělí 9. 3. 2020 bylo vydáno nařízení týkající se odběru obědů pro cizí strávníky, výdej obědů bude ukončen 13. 3. 2020.

V souvislosti s rozhodnutím vlády z 10. 3. 2020 o zrušení akcí s počtem účastníků nad 100 a uzavřením kulturních, sportovních a vzdělávacích zařízení TST žádá své zaměstnance, aby se zbytečně nezdržovali na místech s vyšší koncentrací lidi, omezili kontakt s jinými lidmi (jako podávání ruky apod.) na minimum a snažili se dodržovat odstup min. 1,5 m od ostatních lidí na veřejných místech.