X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Otevření pokladny a stravování pro externí strávníky

28.04.2020

Na základě uvolňování vládou schválených bezpečnostních opatření kvůli nákaze COVID-19 se TST, a.s. rozhodla znovuotevřít pokladnu pro odběratele a zákazníky platící v hotovosti od pondělí 11. 5. 2020 (pokladní hodiny pondělí a středa od 10 do 12 hod.) a jídelnu pro externí strávníky od pondělí 25. 5. 2020. Děkujeme.