Oznámení poruchy - sídliště Jezárky

02.03.2021

Oznámení TEPLÁRNY STRAKONICE, a.s.

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu odstranění závady ve výměníkové stanici sídliště Jezárky dojde dne 2. 3. 2021 (úterý) od 08:30 hodin k odstávce topení a teplé vody pro domovní předávací stanice (DPS). Odběratelé, kteří odebírají teplo i teplou vodu přímo z výměníkové stanice, nebudou ovlivněni.

Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 2. 3. 2021 do 12:00 hodin.

Za komplikace se omlouváme.