Oznámení pro smluvní partnery Stavebního bytového družstva Strakonice (SBDS)

01.10.2019

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat, že do některých bytových domů byla doposud dodávána tepelná energie z Teplárny Strakonice, a.s. (dále jen „TST“) prostřednictvím Stavebního bytového družstva Strakonice (dále jen „SBDS“).

Tyto dodávky probíhaly na základě Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie, která byla mezi TST a SBDS uzavřena dne 14. května 2007 (dále jen „Kupní smlouva“).

TST se rozhodla tuto Kupní smlouvu s prostředníkem (SBDS) vypovědět, a to k 31. prosinci 2019. Od 1. ledna 2020 nebude TST dodávat tepelnou energii SBDS, které tuto tepelnou energii již nebude přeprodávat jednotlivým bytovým domům.

TST má nadále velký zájem dodávat těmto bytovým domům, uvedeným v seznamu v příloze, tepelnou energii. Abychom zde mohli od 1. ledna 2020 dodávat tepelnou energii, je třeba uzavřít mezi Vaším SVJ a TST novou smlouvu o dodávkách tepla a teplé vody. Tuto smlouvu je nutné uzavřít bez zbytečných prodlev.

Příslušná „Žádost o uzavření kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie“ byla odeslána Vašemu správci, případně je ke stažení z www.tst.cz. Aby od 1. ledna 2020 nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie pro Váš objekt, doporučujeme Vám vyzvat Vašeho správce, aby příslušnou smlouvu mezi Vaším SVJ a TST uzavřel.

Jakékoliv dotazy ohledně této změny či žádost o pomoc bez obav pište také na e-mail teplo@tst.cz, a nebo volejte náš zákaznický servis – viz. www.tst.cz.

Ohledně rozúčtování měsíčně fakturované částky tepla a teplé vody pro Vaše SVJ na jednotlivé bytové jednotky můžete zůstat u služeb poskytovaných SBDS nebo využít služeb našeho městského partnera Technické služby Strakonice, s.r.o. Případně si rozúčtování můžete řešit jiným způsobem.

Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás ujistili, že TST je připravena učinit veškerá potřebná opatření, aby Vaše SVJ mohlo i od 1. ledna 2020 nadále využívat dodávek tepelné energie z TST.

S pozdravem
Teplárna Strakonice, a.s.


Oznámení pro smluvní partnery Stavebního bytového družstva Strakonice (SBDS)