X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Poděkování

05.05.2020

Vážení zákazníci,

rádi bychom touto cestou velice poděkovali všem, kteří začali využívat výhod elektronické komunikace s TST, a.s. Jsme rádi, že tuto službu začalo využívat nově téměř 500 našich zákazníků a že jsme společně udělali další krok k ochraně přírody.

Po diskuzi s panem starostou se TST, a.s. rozhodla, že vysazení nových stromů budeme realizovat společně s městem Strakonice. Tímto krokem zajistíme, že za slíbený příspěvek vysadíme více stromů a že tyto stromy budou vysazeny v těsné blízkosti města, případně přímo ve Strakonicích.

Sázení stromů je předběžně naplánováno na období září až listopad letošního roku. O dalším pokračování této akce Vás budeme informovat.

Ještě jednou všem velice děkujeme.