Poděkování

05.05.2020

Vážení zákazníci,

rádi bychom touto cestou velice poděkovali všem, kteří začali využívat výhod elektronické komunikace s TST, a.s. Jsme rádi, že tuto službu začalo využívat nově téměř 500 našich zákazníků a že jsme společně udělali další krok k ochraně přírody.

Po diskuzi s panem starostou se TST, a.s. rozhodla, že vysazení nových stromů budeme realizovat společně s městem Strakonice. Tímto krokem zajistíme, že za slíbený příspěvek vysadíme více stromů a že tyto stromy budou vysazeny v těsné blízkosti města, případně přímo ve Strakonicích.

Sázení stromů je předběžně naplánováno na období září až listopad letošního roku. O dalším pokračování této akce Vás budeme informovat.

Ještě jednou všem velice děkujeme.