X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Porucha kotle 13. 2. 2021

13.02.2021

V sobotu 13. 2. 2021 v cca 1:20 hod. došlo k havárii kotle K1 a následně poklesu tlaku páry v rozvodech tepla. Pracovníci teplárny začali okamžitě problém řešit, do provozu byl uveden záložní kotel a dodávky tepla byly v cca 5.00 hod. obnoveny (v okrajových částech města o něco později). Nyní probíhá analýza noční události a jsou činěny kroky ke stabilizaci situace.
Strakonice 13. 2. 2021, 16.00.