Úsporný tarif

27.09.2022

Vážení zákazníci,

na základě Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. – Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, jsme pro Vás připravili stručný návod, jak požádat o jednorázový příspěvek na úhradu za teplo ve výši 4 500 Kč (dále jen „Příspěvek“). Tento příspěvek se týká pouze domácností, tedy bytových jednotek a rodinných domů určených k bydlení.

Každý náš zákazník, který měl k rozhodnému dni 30. září 2022 sjednanou s naší společností platnou smlouvu na dodávky tepelné energie, může požádat o Příspěvek formou přiložené žádosti.
Za dům s byty (většinou SVJ) podává žádost předseda SVJ, u rodinných domů podává žádost přímo odběratel.

Zákazník vyplní:

  • Identifikační údaje žadatele,
  • Případně Identifikační údaje osoby oprávněné jednat za žadatele,
  • Své odběrné místo (rodinný dům nebo dům s byty), počet bytů v domě určených k bydlení,
  • Datum a vlastnoruční nebo uznávaný elektronický podpis.

Pokud za zákazníka podává Žádost oprávněná osoba, vyžadujeme doložení plné moci na tento úkon.

Žádost následně zašlete jednou z těchto možností:

  • Naskenovanou nebo opatřenou uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu obchod@tst.cz,
  • Datovou zprávou na xstch27,
  • Na adresu Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 01 Strakonice.

Žádost je nutné doručit do 30. listopadu 2022. Na Žádosti doručené po 30. listopadu 2022 nebo předané jiným způsobem nebudeme brát zřetel.

Případné dotazy zodpoví: Jan Diviš, tel: 724380749, e-mail: divis@tst.cz

Více informací o úsporném tarifu můžete získat z tiskové zprávy MPO. Vláda schválila konečnou podobu úsporného tarifu z dílny MPO

Žádost ke stažení