Požadavek akcionáře na kandidaturu do dozorčí rady

18.08.2019

Dne 8. 8. 2019 obdrželo představenstvo požadavek akcionáře na kandidaturu do dozorčí rady.

Představenstvo požadavek projednalo a konstatovalo:

  • vzhledem k tomu, že se jedná o náhradní VH, nelze již měnit pozvánku.
  • návrhy na členy DR jsou kompletní.
  • akcionář by v případě trvajícího zájmu měl podat požadavek nebo protinávrh v průběhu konání náhradní VH.Dále představenstvo odsouhlasilo zveřejnění požadavku akcionáře na stránkách TST a.s., aby umožnilo řádné informování všech akcionářů o tomto požadavku.


Požadavek akcionáře