X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Požadavek akcionáře na kandidaturu do dozorčí rady

18.08.2019

Dne 8. 8. 2019 obdrželo představenstvo požadavek akcionáře na kandidaturu do dozorčí rady.

Představenstvo požadavek projednalo a konstatovalo:

  • vzhledem k tomu, že se jedná o náhradní VH, nelze již měnit pozvánku.
  • návrhy na členy DR jsou kompletní.
  • akcionář by v případě trvajícího zájmu měl podat požadavek nebo protinávrh v průběhu konání náhradní VH.Dále představenstvo odsouhlasilo zveřejnění požadavku akcionáře na stránkách TST a.s., aby umožnilo řádné informování všech akcionářů o tomto požadavku.


Požadavek akcionáře