Představenstvo Teplárny Strakonice, a.s. schválilo dne 27.11.2021 ceník pro rok 2022.

01.12.2021

Představenstvo Teplárny Strakonice, a.s. schválilo dne 27.11.2021 ceník pro rok 2022.

Od roku 2015 se snažíme udržet ceny tepla stabilní. Stejně tak tomu bude i roce následujícím.

Navzdory prudce rostoucím cenám vstupů, zejména pak paliv, energií a emisních povolenek (aktuálně již dosahují téměř 75,– Euro/ks) nebude strakonická teplárna přenášet zvýšené náklady na zákazníky, ale bude i nadále hledat cestu zvyšováním efektivity provozu a hledáním vlastních rezerv. Cena tepla bude tedy pro všechny naše zákazníky stejná jako v tomto roce 2021. Ceny budou zachovány jak pro primár, tak pro sekundár.

Za ceny dalších obchodníků či překupníků však TST a.s. neručí a také nenese žádnou zodpovědnost.
Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň a podporu. Přejeme hodně štěstí v této turbulentní době.

Vývoj ceny tepelné energie bez DPH Soubor ke stažení