Přerušení dodávky teplé vody - ul. Sokolovská

01.10.2020

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu opravy potrubního systému, dojde dne 6.10.2020 (úterý) od 00:00 hodin (půlnoci) k odstávce dodávky teplé vody. Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 6.10. do 14:00 hodin.
Teplárna Strakonice, a.s. děkuje za pochopení vzniklé situace.
Bližší informace je možné obdržet na telefonním čísle 724 309 294.
Tomáš Kubička
Technik RT

Oznámení – Sokolovská (Ve formátu .pdf)