Přerušování vytápění v topné sezoně

12.10.2023

Ačkoliv byla ve městě Strakonice zahájena topná sezona, protože byly splněny podmínky stanovené vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., může docházet k situaci, že vaše topení nehřeje a stoupačky jsou též studené.

Každá výměníková nebo domovní předávací stanice funguje v automatickém režimu a dodávku tepla do bytů reguluje na základě teploty venkovního vzduchu. V případě nárůstu venkovní teploty regulace automaticky snižuje teplotu vody v otopné soustavě, případně dojde k vypnutí vytápění při překročení venkovní teploty + 15 °C. To se nejvíce projevuje v tzv. přechodném období, kdy jsou v ranních hodinách nízké teploty venkovního vzduchu a během dne dochází k jejich nárůstu.