Prodej pozemku s rekreačními chatami na Milavách

14.10.2021

Teplárna Strakonice, a.s. si dovoluje oznámit, že připravuje prodej pozemku nacházejícího se v Rekreačním areálu Milavy. Jedná se o pozemek p.č. 815/7 v k.ú. Velká Turná, jehož součástí je i 8 stávajících rekreačních chat. Minimální výše kupní ceny je stanovena dle odborného vyjádření č. 05/21 vyhotoveného dne 10. 2. 2021, které je přílohou tohoto sdělení. Případní zájemci se mohou hlásit do 30. 11. 2021 na tel. čísle 602 530 522 nebo e-mailové adrese predstavenstvo@tst.cz. V případě zájmu je možné po předchozí domluvě provést prohlídku pozemku a chatek (Kontakt pro domluvení prohlídky p. Evžen Novák, kontakt: 602 526 875, e-mail: evzen.novak@tst.cz).


Odborné vyjádření č. 05/21