Profuk parovodu

03.03.2015

V souvislosti s rekonstrukcí K1 a K2 bude v 10. a 11.týdnu 2015 probíhat technologický profuk parovodu kotle K1. Profuk bude probíhat v denních hodinách. Budou provedena protihluková opatření. Předpokládané termíny: 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12. března 2015