SBORNÍK KONFERENCE

24.10.2014

Při příležitosti 60. a 20. výročí společnosti se konala dne 4. 9. 2014 od 11:00 hod. na hradě ve Strakonicích konference s názvem „Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích“. Součástí konference byla i výstava „60 let od založení podniku a 20 let od vzniku akciové společnosti ve fotografii“ mapující existenci a činnost společnosti od jejích počátků do současnosti, která v prostorách Maltézského sálu pokračovala do 7. září.

V příloze je možné si stáhnout sborník konference, ve kterém najdete program a jednotlivé příspěvky přednášejících.

Sborník konference (ve formátu .pdf)