Vláda hodila přes palubu zákazníky tepláren a neplní své programové prohlášení

12.10.2023

Praha 12. 10. 2023, tisková zpráva Teplárenského sdružení ČR

Vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodla o zrušení podpory zákazníkům tepláren, kterým loni v prosinci slíbila na úhradu zvýšených nákladů na teplo vyplatit 17 miliard Kč za rok 2022 a 2023. Stalo se tak téměř 4 měsíce poté, co byla v červnu získána notifikace programu u Evropské komise. Vláda tak nejen hodila přes palubu zákazníky tepláren, ale poškodila svou pověst i u Evropské komise, na kterou byl vyvíjen tlak, aby podporu schválila co nejdříve. Vláda bohužel také neplní programové prohlášení a selhává při vytvoření podmínek pro transformaci teplárenství.

„Je to už podruhé, co vláda zrušila podporu pro zákazníky tepláren. Poprvé ji zrušila loni v září poté, co nechala teplárny povinně rozeslat zákazníkům informaci o registraci k podpoře. Následně v prosinci slíbila zákazníkům tepláren jinou podporu. Pro vyplacení této podpory byly vypracovány a připraveny výzvy ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže již začátkem letošního roku. Všechny podmínky pro spuštění tohoto nového programu byly splněny v červnu, kdy byla získána notifikace podpory u Evropské komise. Ministr Síkela však nechal čtyři měsíce zákazníky tepláren v nejistotě a teď vládě navrhl, aby i tuto druhou podporu zrušila. V Kocourkově by měli určitě radost, ale my se z takového výsledku radovat moc nemůžeme,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Vláda 21. prosince 2022 přijala usnesení č. 1100, kterým schválila Program pro podporu zákazníků v teplárenství související s vysokou cenou tepelné energie podle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska na Ukrajinu (dále jen Dočasný krizový rámec). Podpora zákazníků tepláren měla nahradit přechodnou transformační podporu tepla, kterou se nepodařilo notifikovat. Na doporučení Evropské komise byla zvolena notifikace na základě tzv. Dočasného krizového rámce a 19. června 2023 se podařilo získat notifikaci programu. V tu chvíli mohlo Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsat výzvy. Není jasné proč tak neučinilo a o téměř 4 měsíce později navrhuje vládě podporu zákazníků zrušit. Je to už podruhé, co byla zrušena podpora zákazníků v teplárenství, minule tak vláda učinila v září loňského roku, kdy bylo připraveno jiné schéma podpory.

„Teplárny měly být pouze v roli pošťáka a distribuovat peníze ze státního rozpočtu svým zákazníkům, zrušení podpory se jich tedy nijak nedotkne. Utrpí zákazníci, kteří nedostanou kompenzaci, kterou jim vláda loni slíbila.“, vysvětlil Mirek Topolánek.

Podpora měla být určena zákazníkům, kterým měli dodavatelé tepla peníze obdržené od státu přerozdělit. Nevyplacení podpory tedy nemá na výrobce tepla žádný dopad, dotkne se pouze zákazníků, kteří nedostanou peníze, které jim vláda loni v prosinci slíbila.

„Vláda tímto krokem ztrácí kredit i u Evropské komise, na kterou byl vyvíjen velký tlak, aby podporu schválila co nejdříve. V Bruselu si teď musí právem klepat na čelo,“ upozornil Mirek Topolánek.

Notifikace podpory zákazníků tepláren v souvislosti s Ruskou agresí na Ukrajině patřila mezi priority a Ministerstvo průmyslu a obchodu tlačilo na její rychlé schválení v Evropské komisi podle tzv. Dočasného krizového rámce veřejné podpory v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině. Až bude příště Česká republika potřebovat rychle schválit nějakou veřejnou podporu, bude se Evropská komise právem ptát, jestli to tentokrát myslíme vážně.

„Vláda neplní programové prohlášení a selhává při vytvoření podmínek pro transformaci teplárenství. Premiéru Fialovi jsem ohledně toho napsal 3. října 2023 dopis, na který zatím nedorazila žádná odpověď,“ uvedl Mirek Topolánek.

Ve vládním programovém prohlášení je uvedeno: „Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny.“ Je zjevné, že k narovnání podmínek na trhu mezi dálkovým vytápěním a konkurenční lokální výrobou tepla nedošlo, naopak se za Fialovy vlády nůžky ještě více rozevřely. Ani po více než 2 letech se nepodařilo notifikovat podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Již letos přitom mají být vyhlášeny tendry na výstavbu nových tepláren s instalovaným elektrickým výkonem 500 MW. Vláda také stále nerozhodla o redesignu Modernizačního fondu, kde mělo dojít k podstatnému navýšení prostředků pro program HEAT, který podporuje přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům.