Teplárna hlásí připravenost!

02.10.2023

My v teplárně Strakonice jsme se celé léto zodpovědně připravovali na nadcházející topnou sezónu.

Zahájili jsme štěpkování dřeva dopraveného vlaky přímo v areálu teplárny. Toto opatření nám jednak zabezpečuje štěpku té nejvyšší kvality, zároveň snižujeme svoji uhlíkovou stopu. Jeden vlak, vezoucí cca 1500 tun dřeva, představuje úsporu cesty cca 60 kamionů, které tak neomezují dopravu ve Strakonicích a neznečisťují životní prostředí.

Obrázek
Obrázek
ObrázekNaše bývalá skládka v Kuřimanech je doslova „zavalena“ dřevní hmotou. Po zkušenostech z minulých let jsme přešli k tvorbě tzv. NZ – nedotknutelné zásoby biomasy. Slouží nám k překonání nejsyrovějších zimních měsíců, kdy povětrnostní podmínky neumožňují práce v lese a dopravu biomasy do teplárny. Dřevo je lepší skladovat v metráži, umožní se tím kontinuální vysychání a tím i zlepšování výhřevnosti, předejde se možnému samovznícení či degradaci jako v případě štěpky. Dodavatelská firma je připravena na vyžádání dřevo seštěpkovat a dopravit do teplárny.

Obrázek
ObrázekProstě „my jsme připraveni“!