Teplárna Strakonice, a.s. investuje do efektivní výroby elektrické energie a dbá na ochranu přírody

26.07.2023

V minulém týdnu se uzavřela jedna historická kapitola fungování teplárny. Teplárna úspěšně uzavřela svůj chladící okruh turbíny TG2, přestala čerpat chladnou a vypouštět oteplenou vodu zpět do řeky a místo toho využívá chlazení v nové chladicí věži. Ročně tím snížila průtok říční vody přes teplárnu o téměř 2 miliony m3.

Vlastním cílem projektu byla náhrada průtočného chlazení kondenzátoru turbíny TG2 uzavřeným chladícím okruhem s cílem omezit spotřebu vody a snížit tak závislost provozu teplárny na odběrech a dostupnosti surové vody v řece Otavě. Turbína TG2 slouží teplárně k výrobě elektrické energie zejména v přechodném období mezi zimou a létem, kdy je vyráběna elektřina i teplo v kombinovaném režimu s vysokou účinností.
V rámci projektu proběhla také repase původního kondenzátoru z 50. let, výstavba jedné nové chladící věže a byly provedeny úpravy na trubních rozvodech vody a odpadních potrubích v areálu teplárny. Projekt byl podpořen z finančních prostředků EU.

Jaký je kvantifikovaný dopad zrealizovaných opatření?

1: Náhrada průtočného chlazení chladícím okruhem
Uvedené opatření má velký potenciál pro dosažení úspory ve spotřebě vody a zároveň snižuje závislost na odběrech a dostupnosti surové vody v řece. Celkově by spotřeba vody měla být maximálně cca 1 250 m3/den, respektive 38 000 m3/měsíc či 452 000 m3/rok, což je úspora cca 82 % oproti současnému stavu průtočného chlazení, což představuje úsporu cca 68 % celkového odběru vody, oproti stavu před realizací projektu. Vyjádřeno v objemu vody je průměrná úspora cca 2 000 000 m3/rok, což představuje ve finančním vyjádření 5 800 000 Kč/rok.

2: Repase kondenzátoru
Uvedené opatření přispěje ke zvýšení stability výroby tepla a elektřiny a snížení rizika omezení výroby ze strany vodního hospodářství. V kondenzátoru bylo z celkového počtu 3 900 trubek nalezeno přes 100 trubek netěsných, přičemž téměř 30 % dalších trubek bylo zaslepeno z důvodu netěsnosti dříve. Dále bylo zjištěno nadměrné množství úsad, které se dále podílely na snížení účinnosti výměníku. Ztráty vody, respektive zvýšené nároky na množství chladicí vody, jsou odhadnuty na 10 %, což představuje ve finančním vyjádření 130 000 Kč/rok.Montáž nové chladicí věže

Obrázek
ObrázekNová chladicí věž

ObrázekVyřezávání trubek z původního kondenzátoru

ObrázekNová přepážka do repasovaného kondenzátoru

ObrázekNová čela repasovaného kondenzátoru

Obrázek
Obrázek