Teplárna Strakonice, a.s. prošla certifikací systémů jakosti

15.07.2015

Společnost Teplárna Strakonice, a.s. má již 10 let certifikovaný systém řízení, který neustále zlepšuje a rozvíjí.

Teplárna plní normy v oblastech:

  • Systém managementu kvality
  • Systém environmentálního managementu
  • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • EMAS (Evropský standard pro řízení ochrany životního prostředí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009)Tisková zpráva (ve formátu .PDF)