Teplárna zvyšuje tempo podílu obnovitelných zdrojů

15.11.2023

Meziroční podíl obnovitelných zdrojů na výrobě tepla ve strakonické teplárně významně vzrostl. Zatímco v roce 2022 se za celý rok na výrobě tepla podílela biomasa (dřevní štěpka) necelými 77 %, za leden až říjen 2023 je to již více než 90 %!

Srovnání podílů paliv v letech 2022 a 2023 (v %):
Obrázek
ELTO = extra lehký topný olej