X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Upřesnění k zaslaným ceníkům pro rok 2020

17.12.2019

Vážení odběratelé,

Teplárna Strakonice, a.s. informuje své zákazníky o změně ceny za dodávku tepelné energie nejen na svých internetových stránkách, ale také písemnou formou na adresu zákazníka.
Na doporučení odborných konzultantů z oblasti energetiky jsme do ceníku přidali položku za zasílání papírové faktury.

Pokud jste udělili Teplárně Strakonice, a.s. souhlas se zasíláním elektronické komunikace a službu doručování papírových faktur využívat nebudete, je pro Vás tato položka zcela bezpředmětná a faktury Vám samozřejmě budeme zasílat zdarma na Vámi zadaný e-mail.

Děkujeme za pochopení.