Úsporný tarif

03.10.2022

Vážení zákazníci,

protože se na nás ohledně Úsporného tarifu obrací velké množství odběratelů, rozhodli jsme se některé důležité informace upřesnit a rozšířit.

Příspěvek poskytuje vláda České republiky. Naše společnost má povinnost shromáždit žádosti a souhrnné údaje předat operátorovi trhu. Odběratel příspěvek fyzicky neobdrží, bude zohledněn „slevou“ na faktuře v průběhu roku 2023. Teplárna Strakonice, a.s. je pouze prostředníkem mezi odběratelem a vládou.
Příspěvek ve výši 4 500 Kč je určen pro každou bytovou jednotku (byt) určenou k bydlení, která je zásobována teplem od naší společnosti – rodinný dům nebo dům s byty. U domu s byty se podává pouze jedna společná žádost a příspěvek je za každý byt.
Vzorový příklad: Dům s byty, ve kterém je 20 bytů určených k bydlení, dostane příspěvek ve výši 90 000 Kč (20×4 500).

Bydlím v rodinném domě:
Za rodinný dům podává jednu žádost odběratel (většinou majitel domu).
V žádosti vyplníte Identifikační údaje žadatele – jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a datum narození.
Dále pak třetí tabulku ( a) rodinném domě) – ulice a čp, PSČ a Obec.
Nakonec vyplníte datum a žádost podepíšete – vlastnoručním podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

Bydlím v domě s byty:
Za dům s byty podává jednu společnou žádost odběratel (většinou majitel domu, předseda SVJ nebo statutární zástupce).
V žádosti vyplníte Identifikační údaje žadatele – jméno, příjmení a obchodní firmu (SVJ), adresu trvalého pobytu nebo sídla a datum narození nebo IČO.
Dále pak čtvrtou tabulku ( b) domě s byty) – ulice a čp, PSČ, Obec a Počet bytových jednotek (bytů).
Nakonec vyplníte datum a žádost podepíšete – vlastnoručním podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.
Pokud se předseda SVJ nebo majitel domu rozhodne pověřit podáním žádosti někoho jiného (většinou správcovskou firmu), vyplní také Identifikační údaje osoby oprávněné jednat za žadatele a doloží platnou plnou moc na tento úkon.

Žádost následně zašlete na jednu z těchto možností:

  • Naskenovanou nebo opatřenou uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu obchod@tst.cz,
  • Datovou zprávou na xstch27,
  • Na adresu Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 01 Strakonice.

Žádost je nutné doručit do 30. listopadu 2022. Na Žádosti doručené po 30. listopadu 2022 nebo předané jiným způsobem nebudeme brát zřetel.

Žádost ke stažení