Valná hromada – stav přípravy

15.03.2023

Vážení akcionáři,
v návaznosti na přetrvávající nejasnosti a v odpovědi na dotazy vyplývající z plodné diskuze na zastupitelstvu města Strakonice dne 8. 3. 2023, vás odkazujeme na vyjádření představitele města Strakonice a Teplárny Strakonice, a.s. (Ing. Rudolf Oberfalcer, Ing. Pavel Bulant)ve článku „Strakonická teplárna vytěsní drobné akcionáře, pak by mohl přijít investor“ (https://oenergetice.cz/…jit-investor)
Cílem Teplárny Strakonice, a.s. je naplnit veškeré zákonné podmínky tak, aby rozhodnutí o vytěsnění minoritních akcionářů mohlo být učiněno během řádné valné hromady v roce 2023, která proběhne v závislosti na termínu zpracování auditovanýchvýsledků hospodaření roku 2022.
V současné době Teplárna Strakonice, a.s. poskytuje maximální možnou součinnost specializované firmě, vybrané pro zpracování znaleckého posudku na ocenění hodnoty minoritního podílu tak, aby práva minoritních akcionářů byla vypořádána v souladu se zákonem a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.